S50C được sử dụng trong khuôn nhựa, khuôn dập lạnh và các loại đế khuôn

Thành phần hóa học:

S50C

C%

Mn %

Si %

P %

S %

 

0.28-0.4

0.60~0.90

0.15~0.35

≤0.003

≤0.003

 

Thép tấm: dày từ 20mm –1000mm/ 100mm – 720mm/ 2000mm – 2300mm

Phi tròn: ɸ 18mm – 250mm / 2000mm – 3000mm

 

  

 

Sản phẩm liên quan: